کاربرد های دیگر

کارتن پلاست با ویژگی های برش پذیری، چاپ پذیری، مقاوم در برابر آب و انطاف پذیری، محل ظهور ایده های جدید در صنایع مختلف است به طوریکه پلاست شیت در ساخت خانه حیوانات خانگی، سبد حمل حیوانات، خانه کودک، کمد لباس، استند پارکبان، آویزهای تبلیغاتی ، صندوق صدقات و نذورات به کار گرفته شده است.