کات استند :

پوسترهای تبلیغاتی در تبلیغات شهری و فروشگاهی جزء جدانشدنی از همه کمپین­های تبلیغاتی بوده است.

پوسترها در سایزهای بزرگ بر روی دیواره­ های شهری، نصب شده بر روی مبلمان شهری، برچسب بر روی شیشه فروشگاه­ها و استند شده با استفاده از استند ایکس و انواع دیگر استند مورد استفاده قرار می­گیرند.

کات استند برای اولین بار توسط تیم طراحی ما ساخته و نام­گذاری شد. استفاده از ویژگی برش پذیری کارتن پلاست و چاپ با کیفیت بالای آن کمک کرد تا پوسترها از فرم و چارچوب مستطیل شکل خارج شود و بیشتر در محیط پیرامون خودنمایی کند.

کات استند از سال 1381 با دو برند مطرح روغن موتور کاسترول در کنار دیوید بکام و روغن موتور شل در دستان مایکل شوماخر مورد اقبال عمومی قرار گرفت و پس از آن در تمام کمپین­های تبلیغاتی برندهای مطرح صنایع مختلف جایگاه ویژه­ای به خود اختصاص داد.