صنعت ساختمان

امروزه استفاده از مصالح و تجهيزات جديد در صنعت ساختمان جهت نيل به سرعت بیشتر توليد ضمن افزایش ايمنی ، غير قابل گريز است. آگاهی از مشکلات قالبهای سنگين فلزی در اجراء پروژه های ساختمانی کارشناسان شرکت بنیان پلاست را بر آن داشت تا پس از بکار گیری پلاست شيتهای توليدی اين شرکت در سقفهای کاذب ، جايگزينی آن به جای بلوکهای پلی استايرن و همچنین امکان جايگزينی پلاست شيت به جای قالبهای فلزی با اخذ نتیجه مطلوب تحولی شگرف در این زمینه ایجاد نمایند.

از نظر کارشناسان مزيتهای پلاست شيت را می توان سبکی ، سهولت در اجراء ، نفوذ ناپذيری در برابر آب (عدم جذب آب بتون) و همچنين مقاومت در برابر اسيدها و قلياها و اقتصادی بودن آن دانست بطوری که پس از حداقل 6 دوره اجرای قالب بندی نهایتاً از این پلاست شيـتها به عنوان عايق رطوبتي ، صوتی و حرارتی در ديوارها و سقف استفاده خواهد شد .

بطور کلی موارد استفاده از پلاست شیت در صنعت ساختمان عبارتند از :

پارتيشن بندی

حفاظ و حصار ساختمانی

سقف کاذب

قالب بندی

شناژ بندی

کالورت گذاری یا درز انبساط

عايق (صوتی ،حرارتی و رطوبتی)

بلوک پلاستیکی

فونداسیون

کارتن پلاست را می توان به جای بتون مگر نیز استفاده کرد.

از مهمترين مزايای قالب بندی پلاستيکی می توان موارد زير را برشمرد :

1. کارتن پلاست هرگز به بتن نمی چسبد.

2. کارتن پلاست ضد آب ، اسيد و قليا می باشد.

3. رطوبت و شيره بتن را به خود جذب نمی کند لذا باعث بالارفتن استحکام بتن می گردد.

4. کاهش زمان اجرای قالب بندی.

5. سهولت در بر چيدن قالبها .

6. پرت نزديک به صفر در عمليات برچيدن قالب.

7. قابليت استفاده مکرر از کارتن پلاست.

8. امکان اجرای همزمان ستون و تير و صرفه جویی در مصالح.

9. امکان اجرای سازه سبکتر و ايمن در برابر زلزله.

10. صرفه جويي در مصرف بتن.

11. کاهش نيروی کارگری به دليل سبکی قالبها.

12. اجرای فرمهای منحنی و خاص به راحتی امکان پذير می باشد.

13. بدست آوردن سطح خارجی صاف و صيقلی.

14.انعطاف پذيری بالا و امکان برش به اشکال مختلف بوسيله کاتر .

15. حفظ منابع طبيعی در نتيجه جايگزينی پلاست شيت با چوب
بلوک

مزيت بلوکهای پلاست شیت:

توليد بلوکهای کارتن پلاست به صورت تخت و امکان مونتاژ آن در فضای انبار و هزينه حمل را کاهش می دهد. امکان توليد بلوک در سايزهای متنوع تا طول 210 سانتيمتر امکان پذیر است. وزن کم بلوک (210*60*40=5/3 kg) باعث کاهش 20 درصدی بار مرده ساختمان می گردد. توليد بلوک خاص با امکان بر چيدن پس از اجرا و استفاده مجدد در سقف. خطر کرم خوردگی بتن که بر اثر خرده های پلی استايرن ايجاد می گردد را برطرف می نمايد..