تست فنی

  • تست مقایسه ای شیتها (‌پارامترهای تست)
  • این تست ها در دمای 72 درجه فارنهایت با رطوبت نسبی 50 درصد صورت گرفته است.
  • نمونه های تست دارای استاندارد 4 ميلی متر ( Lb 150) پلی پروپيلن موج دار و کاغذهای موج دار ( مقوا ) با شرایط فلوت C و (Lb 250) هستند.
  • هیچ ماده افزودنی مانند به تاخیر اندازنده اشتعال و يا محافظ فرا بنفش در نمونه بکار نرفته است.

Paper Corrugate Plast Sheet Properties
0.15lb2.ft. 0.15lb2.ft. Weight for Test
76% 0.021% Water Absorption in 24 hrs
6lb2.ft. 46lb2.ft. Edge Crush Test
4lb2.in 81lb2.in Flat Crush Test
10gms. 1700gms. Tear Strength
200lb2.in 4,000 lb2.in Tensile Strength
32 in/lb 320 in/Ib Impact Dart Test
Not Applicable sq.Inch 174 °C Heat Det .Load @66Ibs.Per

Sq.Inch

1,000 cycles 21,000 cycles Living Hinge

نتیجه تست بیانگر آن است که عملکرد پلاست شيت در موارد زير از مقوا و يا کاغذ موج دار بهتر می باشد:

·        مقاوم در برابر آب و رطوبت ·        قابلیت استفاده مجدد
·        دوام و ماندگاری ·        مقاومت شیمیایی
·        وزن کم ·        مقاوم در برابر پوسیدگی و له شدگی
·        مقاومت در برابر حرارت